Geek Nedir?

Geek;

“Sosyal yaşantısı olan ancak yaşantı tarzı sokaktaki vatandaşın alışık olmadığı şekilde belli malzemelere bağımlı (bilgisayar, fizik, astronomi, frp, edebiyat) ve bir araya geldiklerinde muhabbetleri bilgi çöplüğünü havalandıran fırtına formunda geçen insan topluluğu.” olarak tanımlanabilir.

Geek kötü bir şey değildir öncelikle. Geeklerin ilgi alanları bilgisayar, kitap, film, oyun, müzik diye devam eder. Bu konular hakkında ortalama üstü bir bilgiye sahiptirler.

Hayatlarının çoğu evde bilgisayar başında ya da kitap okuyarak geçer. Örneğin yıllar önce yayınlanmış bir film hakkında bugün bir konu açılsa onu en ince ayrıntısına kadar saatlerce tartışabilirler. Tabii bu da karşısındaki normal bir insanı sıkar. Evde biraz daha zaman geçirebilmek için ellerinden geleni yaparlar. Gerekirse kız arkadaşlarını (tabi varsa) bile ekerler bu amaç uğruna. Bir nevi bilgi küpüdürler. Sayısal yetenekleri iyidir. Amerikan filmlerinde çokça gördüğümüz tipler vardır onlara benzerler ama oradaki okullarda hocalarına yalakalık yapan ineklerden değillerdir. Frp manyağı olabilirler. Tam olarak bir türkçe kelime karşılığı yok. Genelde beyaz tenli olmalarıda dikkat çeker. Tabii bunda evden çıkmamak ve güneş yüzü görmemenin de etkisi vardır.

Bir cihaza veya konuya, olaya bağımlı olan, onun delisi olan kişiye denilen “Geek”lerin karikatürü?

GEEK NEDİR ÜZERİNE İNCELEME

Geek nedir? Nerd nedir? Klasik rol yapma oyunlarından ve LARP topluluklarından, kart oyunlarına ve bilgisayar oyunu topluluklarına geçiş sürecinde bu sorular sıklıkla soruluyor. Acilen bir tanıma ihtiyacımız var. Bu insanların kim olduğunu anlamak zorundayız ve bunun için, bu insanların temsil ettiği kültürü derinlemesine incelemeliyiz.

Wikipedia geek kavramını şöyle tanımlıyor: ?Bir geek (giik diye okunur) az bilinen yahut oldukça spesifik bilgi alanlarına ve hayal gücüne, kimi zaman saplantılı biçimde hayran olan kişidir. Geek sözcüğü, nerd sözcüğüyle her zaman aynı anlama gelmeyebilir.?

Bu tanım bizi nerd sözcüğünün anlamını araştırmaya itiyor: ?Nerd (nörd diye okunur) stereotipik yahut arketipik bir nitelemedir. Ortalamanın üzerinde bir zekâya sahip olduğu düşünülen ve toplumun geneliyle aynı ilgi alanlarını paylaşmayan kişilere atfen kullanılır. Pek çok insan spora, müziğe, modaya, yemeklere vs. ilgi duyabilir. Nerdlerin ilgi alanları genellikle daha ansiklopedik konulara yöneliktir.?

Wikipedia, geek ve nerd kavramları arasındaki farkı ortaya koymak için daha da ayrıntıya giriyor: ?Nerd sözcüğü, ?ortalamanın üzerinde zekâya? sahip ve ilgi alanları (bilim ya da matematik gibi) toplumun genelince paylaşılmayan kişileri ifade eder. Buna karşılık, bir geek az bilinen yahut oldukça spesifik bilgi alanlarına ve hayal gücüne, kimi zaman saplantılı biçimde hayran olan kişidir.?
Kaynak şöyle devam ediyor: ?Buna göre nerd, yüksek zekâ düzeyiyle öne çıkar ve herhangi bir konuya bir diğerinden daha fazla hayranlık duyması beklenmez.

Bir ?geek? ise belirli konulara bazen saplantılı ölçüde hayranlık duyar ama mutlaka ortalamanın üzerinde zekâya sahip olması gerekmez. Bir geek, bilgisayarlar ya da Uzay Yolu hakkında çok geniş bilgi edinme arzusuna ve motivasyonuna sahipse de yüksek zekâ sahibi olmayabilir. İki kavramın birbirine karıştırılması, genellikle her iki grubun da yüksek zekâ gerektirdiği varsayılan konulara (örneğin bilim ve matematik) ilgi duymasından kaynaklanır.

Böylece, matematik ya da bilim alanında bilgi sahibi olmayı saplantı haline getirmiş bir geek, toplum tarafından bir nerd olarak sınıflandırılabilir.?

Gördüğünüz gibi, geek ve nerd kavramları arasındaki fark -şayet bu sözcüklerin anlamları üzerine yürütülen sonu gelmez tartışmalara katılmak arzusu taşımıyorsanız- pek de ilgi çekici boyutta değil. Bu makalede, bu iki sözcüğü birbirinden ayırmamayı tercih ediyoruz. Bu nedenle geek kültürü ve nerd kültürü, bir ve aynı kültürel hareket olarak değerlendirilecektir.
Bizim için ilgi çekici olan, bu tanımların geek kültürüne dokunması ama bu kültürün sınırlarını netleştirmemesidir. Ancak söylenenlere bakarak bu akımın entelektüel ve kültürel bir hareket olduğu kanaatine varabiliriz. Bu kültür, Uzay Yolu dizisiyle ilgilidir fakat spora, müziğe, modaya, yemeklere pek yakın durmaz. Fazla bilinmeyen ve toplumun genelince paylaşılmayan ilgi alanlarına sahiptir.

Brad King ve John Borland, rol yapma oyunlarının ve Yüzüklerin Efendisi’nin, geek kültürünün merkezinde önemli bir yer tuttuğuna dikkat çekmektedir.

Uzay Yolu’nun ya da Yüzüklerin Efendisi’nin bir zamanlar dar bir kitleye hitap ettiğini ancak şimdilerde ana akım bünyesinde bulunduğunu söyleyerek buna itiraz etmek mümkündür. Peki, gerçekte olan nedir?

BİLGİ TOPLUMU NESİLLERİ
Bu soruyu yanıtlayabilmek için geek kültürüne daha geniş açıdan bakmalı ve bu insanları yaratan toplumsal koşulları anlamalıyız. Bizlere sıklıkla bilgi toplumunda yaşadığımız söyleniyor. Peki, bu ne anlama geliyor? Bu makale kapsamında ?bilgi toplumu? kavramı, tarım ve sanayiden çok enformasyon ve hizmet alanlarında faaliyet gösteren toplum anlamında kullanılmaktadır. Bu durumu, kişilerin kimliğini ya da bu kimliğin çekirdeğini şekillendiren olgunun, hayatını kazanma biçimi olduğu gerçeğiyle birlikte değerlendirdiğimizde, bilgi toplumunun, üyeleri üzerinde nasıl bir etkiye sahip olduğunu anlamaya başlayabiliriz.

2. Dünya Savaşı’nın ardından, 60’lı ve 70’li yılların Soğuk Savaş atmosferinde, Batı dünyası değişmekteydi. Vatandaşlarının önemli bir bölümü artık sanayiden ziyade gazetecilik, kütüphanecilik, öğretmenlik ve yöneticilik gibi enformasyon ve hizmet alanlarında çalışmaya başlamıştı. Bu durum, toplumun zihniyetini tıpkı avcı/toplayıcı dönemden tarıma ve oradan sanayiye geçişte olduğu gibi kökten değiştirmekteydi. Çoğunluk artık endüstri işçisi değildi. Buna bağlı olarak insanların değerleri marjinalleşti ve hatta bir ölçüde romantikleşti.

Dönemin gençleri sosyalist bir devrimin rüyasını görmekteydi. Yeni nesil, hippie nesli, şimdilerde karşıt-kültür olarak da bilinen kendi değerlerinde ısrar etti. Kültürel ürünler, süreçler ve kimlikler dönüşüm geçirmekteydi.

Karşıt-kültürün estetik içeriği Yüksek Modernizmden Postmodernizm’e geçiş sürecini temsil ediyordu. Bir yanda 20. Yy.ın ilk dönemlerine ait avant-garde müziği, Bauhaus hareketini ve soyut resimleri kullanıyor, diğer yanda çizgi romanları, rock müziği ve yeni dalga bilim-kurgu akımını yaratıyorlardı. Bu yeni yaratılan unsurlar, oldukça heyecan verici ve yaratıcı olmalarına karşın düşük kültür olarak görülüyor, Modern Sanat hareketini tekrarlayan sanatsal denemelerse yüksek kültür olarak değerlendiriliyordu.

Bunun ardından ikinci karşıt-kültür geldi: yuppieler. Bu insanlar modern sanata pek ilgi duymuyorlardı. Çizgi romanlara ve rock müziğe yakın dursalar da bunların değerini yeterince takdir edemiyorlardı. Eski nesillerin Yüksek Modernist sanatı tek gerçek sanat olarak gördüğü bir dünyada, önemli olanın kültürün yüzeyi (imajı) olduğunu söyleyerek yeni bir perspektif geliştirmeye çalıştılar. Bu durumda, çizgi romanlar ve Avant-Garde resimler birleşebilir, birbirine karışabilirdi. Farklı kültürlerin ve farklı estetik anlayışların her alanda bütünleştirilmesini savundular. Bunun da ötesinde, kültüre bakışları büyük ölçüde ticariydi. Kültür ve estetik, yuppieler tarafından etkinlikler kapsamında satılabilir birer ürün olarak görüldüler. Bugün yirmi yaş daha yaşlanmış olmalarına karşın, hala aynı şekilde düşünüyorlar. Yuppie neslinin en tipik kültürel nesnesi elbette müzik videolarıydı. Bu ürünler hem ticari olmaları, hem de yüksek ve popüler kültüre aynı anda dokunabilmeleriyle oldukça elverişliydiler.

1960’larda ve 70’lerde doğan yuppieler, bilgi toplumunun dünyaya getirdiği ilk nesildi. Uzun süre okudular ve yetişkin hale geldiklerinde kendilerini medya dünyasının ofislerinde reklamcılık, tasarımcılık, brokerlık, menajerlik, basın danışmanlığı gibi işler yaparken buldular. Onların dünyası bu ve dünyanın geri kalanını bu perspektif üzerinden algılıyorlar. Demek istediğimiz, kültüre ve estetiğe ilişkin algılamalarının somut nedenleri var. Onların dünyasındaki her şey ne kadar para ettiğiyle ölçülüyor. Eğer bir resim bir milyon dolara satılıyorsa değeri bir milyon dolardır. Eğer bir tasarım 9.95 dolara satılmışsa değeri budur. Ne türden bir insan olduğunuzu göstermek için çevrenizi pahalı nesnelerle donatmalısınız. Birinin bunları beğenip beğenmemesi kimin umurunda, bunun hiçbir anlamı yok. Zaten hiçbir şeyin anlamı yok ya da dünya, siz onu nasıl algılıyorsanız öyledir. Ne daha fazla, ne daha eksik, önemli olan yalnızca statü ve zenginliktir.

Yuppie nesli, Soğuk Savaş’a bizzat şahit olan son nesildi ve bu durum, aynı yönde olmasa bile hippieler gibi onları da etkiledi. Hippieler silahsızlanmayı savunurken, yuppieler komünist rejimleri devirmekle ilgileniyordu. 1989 yılda Berlin Duvarı’nın yıkılmasıyla birlikte, yuppieler kesin olarak kazandıklarını hissettiler. Kendilerinin haklı ve hippielerin haksız olduğuna hükmettiler. En nihayetinde yuppieler, hippielerin karşıt-kültürüydü.

Bugün hippieler hala ortalıkta. Yuppieler de öyle. Ve bu karşıt-kültürlerin her biri, günümüz kültüründe norma dönüşmüş durumda. Bu eski kültürel trendlerin toplumumuzu ne kadar etkilediğini artık göremiyoruz bile. Normların ta kendileri oldukları için görünmez hale geldiler.

Artık yaşlanmış olan hippieler eğitimle, kamu hizmetleri ve kültürel hayatla ilgili mesleklerde hala çalışıyor. Yaşları ilerlediği için artık hippie gibi görünmüyorlar hatta bazıları, politik görüşlerini de değiştirdiler. Ama çevre, sanat ve daha pek çok konuda konuşurken onların etkisi hala mevcut. Ama bu pek uzun sürmeyebilir çünkü bu nesil, işgücünden emekli olmak üzere.

Diğer yandan, yuppie nesli gücünün hala doruğunda.

Onlar da artık pek genç değiller ve kendilerini orta yaş krizinde buluyorlar. Bir kısmı her zaman hayalini kurduğu işe, otomobile (ya da otomobillere), eve ve eşe sahip. Yine de kendilerini boşlukta hissediyorlar.

Peki neden? Nasıl? Belki de statü ve zenginlik dışında hiçbir şeyin önemli olmadığını düşündükleri içindir.

Ama konumuz ne yuppie ne de hippie nesli. Şimdiye dek yalnızca geeklerin içinde yaşadığı kültürel koşulları anlamaya çalıştık. Bu kültürel koşullar hippielerin ve yuppielerin değerleri temelinde kurulmuştu. Elbette günümüzden önce de geekler vardı ancak sayıları az olduğu için etkileri pek güçlü olmuyordu. Mutlak bir azınlıktılar. Ama Batı dünyasında bu durum gitgide değişiyor. 1980’lerde ve 90’larda doğan nesil bilgisayar ve yüksek teknoloji nesli olarak öne çıkıyor. Onlar varlığını hissettiren yeni dünyanın oyuncuları. İşaretler gözlerimizin önünde ve bize düşen onları yorumlamak.

Geek nesli, emekli olan hippielerin yerini alabilecek yaşa geldi. Bu önemli bir durum çünkü bu sayede topluma entelektüel etkilerde bulunabilecek güç alanlarına sahip olacaklar. Onlar hippielerin aksine, medya teknolojileriyle oldukça barışık ve bunların gücünü kullanmaya hazır. Ama bunun da ötesinde, kendi kültürel güçlerini ve ilerlemelerini ortaya koyarken, İnternet’i tıpkı bir çocuk oyuncağı gibi kullanıyorlar.

KÜLTÜREL GEEK
Bu saptamalar bizi geeklerin ne türden bir kültürü temsil ettiğini irdelemeye itiyor. Hatta herhangi bir kültürleri var mı? Daha önce de söylediğimiz gibi geekler Yüzüklerin Efendisi ve Uzay Yolu gibi kurguları seviyorlar. Teknolojiyle organik bağları bulunan geeklerin yüksek teknolojiyi içeren Uzay Yolu’na ilgi duyması şaşırtıcı değil. Diğer bilim-kurgu ürünleri için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Ama Yüzüklerin Efendisi’ne duyulan ilginin nedenleri bu kadar açık değil. Geekler Yüzüklerin Efendisi’ni neden seviyor?

Bu soruya bir yanıt, bu dünyadan başka bir dünyaya kaçmak ve gerçekliği arkalarında bırakmak istedikleri yönünde olabilir. Eğer durum buysa, geekler gerçekliğe dayanamayan kimseler demektir. Ama gerçeklikten kaçmak isteyenlerin, tıpkı hippieler gibi, teknolojiden de uzak durması gerekirdi.

Bir kaçış türü daha var: hapisten kaçış. Bu yönde hareket eden insanlar gerçeklerden kaçmak yerine daha dolu ve anlamlı bir hayata geçiş yapmak istiyorlar. Eğer cevap buysa, Yüzüklerin Efendisi okumanın/izlemenin, daha dolu bir hayata adım atmakta ne gibi bir işlev üstlenebileceğini sormamız gerekir. Bir kere, okumak dışa dönük bir eylem değil. Demek istediğimiz, Yüzüklerin Efendisi okuyarak daha dolu, zengin ve dışa dönük bir hayat edinmek mümkün değildir. Ama Yüzüklerin Efendisi, Silmarillion ve benzer çalışmaları okumak, daha dolu ve içe dönük bir yaşam sunar zira bu kurgularda derin düşüncelere rastlamak mümkündür.

Bu oldukça karmaşık, daha da önemlisi keşfetmeye açık, kendi tutarlı iç gerçekliğine sahip ve estetik anlayışlarını yenileyen bir fantazya dünyasıdır.

Geekler estetik ve kültüre yeni bir bakış açısı getirmektedir. Dışa dönüklüğe karşı bir tepki hareketidir. Hippielere ve özellikle de yuppielere karşı bir duruştur. Yüzeysellikten çok derinliğe odaklanır.

Geekler kendisini yemeklerle, modayla, müzikle ve sporla ifade eden gösterişli yuppie yaşam tarzına karşı, bilgi ve deneyim alanlarında yolculuğa çıkmayı tercih ederler. Yine de bazı geekler, Ortaçağ dövüş teknikleri gibi sıra dışı sporlara ilgi duyabilir.

Eğlence olgusuna da asla yabancı değillerdir. Geekler günümüz kültürü üzerindeki en büyük etkileri, oyun kültüründedir. Burada spordan yahut bilgisayarlardaki spor oyunlarından söz etmiyoruz.

Söz konusu olan, J.R.R. Tolkien’ın fantastik dünyası Arda, H.P. Lovecraft’ın Cthulhu Mitosu ya da George Lucas’ın Yıldız Savaşları evreni gibi, keşfe açık, kendi iç tutarlılığına ve gerçekliğine sahip kurgu âlemlerdir.

Klasik rol yapma oyunlarından LARP’a, stratejik masaüstü oyunlarından kart oyunlarına ve gelişmiş video oyunlarına değin genişleyen bir yelpazede, geek kültürü eğlence ve derinliği birleştirerek toplumumuzda kültüre ve estetiğe yönelik bakış açılarını değiştirmektedir. Geek kültürü, bir sonraki adımda kendi şiirsel oyun âlemlerini ve anlatı biçimlerini geliştirerek eğlence ve oyun deneyimini yenileyebilir.

Oyun dünyaları geek kültüründe önemli bir rol oynasa ve yeni estetiğe yapılan en önemli katkı konumunda bulunsa da bu türden kültürel dışavurumları bir bütünlük içinde görmekte yarar var. Bilim-kurgu ve fantazyanın geek kültürünün ifadesindeki yerinden bahsettik. Ancak bu iki türün yanında, korku, aksiyon, macera ve süper kahramanlar da oyunlar, filmler, edebiyat ve farklı estetik ürünlerin geek kültüründeki başlıca konularnı oluşturuyor. Geek yaratımlarının ifadesi, neogotikten tutun fütüristik stillere, manga ve Japon çizgi filmlerine değin uzanan geniş bir yelpazede yaşam alanı buluyor.

Şöyle bir fikir oluşabilir: ?Eğer bu kültürün içeriği tamamen bu aşağı-sanat ürünlerinden oluşuyorsa pek önem vermek gerekmez. Nasılsa bunların hepsi aynıdır.? Bu düşünceye katılmıyoruz. Geekler (en azından iyi eğitimli geekler) her ürünü tüketmezler.

Kültürel ürünlerin kalitesinde oldukça seçicidirler. Onlara göre her oyun aynı ölçüde iyi değildir. Filmler, çizgi romanlar, edebiyat ve diğer alanlarda da aynı çizgiyi sürdürürler. Bu açıdan bakıldığında geek kültürü, anti-postmodern bir anlayıştır zira ?her şey tüketilebilir? demez.

Tam tersine, bu estetik çabaların ciddiye alınması, titiz eleştiri ve özgün araştırmalarla güçlendirilmesi gerektiğini ifade ederler.

GEEKLERİN KÖKENLERİ
Nasıl oldu da geeklerin sayısı düne kıyasla belirgin ölçüde arttı? İlk olarak toplumsal yapılanmaya bakmak gerek. Batı dünyasında insanlar, işgücüne katılmadan önce tarihte hiç olmadığı kadar uzun süre eğitim görüyorlar. Öğrencilik artık ilk gençlik yıllarında tamamlanan bir süreç değil. Geek nesli 20’li yaşlarının ortalarına hatta daha da sonrasına değin okuyor. Bu yıllar boyunca okula gidiyor ve akademik düşünme biçimlerini öğreniyorlar.

Uzmanlaşmaya ve rafine bilgiye hayranlık duyuyorlar. Yani geekleri yaratan şey öncelikle eğitim sistemi. Ancak bu kadarla kalmıyor. Gazete, radyo ve televizyon gibi kitle iletişim araçları insanları sığ birer medya tüketicisine dönüştürürken, İnternet, içerik geliştirme sürecine katılan insanlar yaratıyor.

Herkesten kendi web sitesini yahut blogunu kurması ve İnternet forumlarındaki tartışmalara katılması bekleniyor. İnternet sayesinde kişilerin çeşitli konuları çevrimiçi topluluklarda konuşabilmesi olanağı doğdu. Önceki dönemde topluluklar yerel ölçekte var olurken İnternet, toplulukları küresel ölçeğe taşıdı. İnternet kullanıcıları herhangi bir ilgi alanının derinine inme ve geek kültürüne entegre olma olanağına sahipler. Yani İnternet’in de geekleri yaratan önemli unsurlardan olduğunu söyleyebiliriz.

Geeklerin toplumumuza en önemli etkisi, üretim süreçlerine ilişkin geliştirdikleri yaklaşım olabilir. Hippieler kolektivizmi ön plana çıkarmışlardı. Yuppielerse bireyselleşmeyi. Geekler bu türden bir ikiliğe dahil olmuyorlar. Hem takım halinde hem de bireysel çalışmaya yatkınlar. Onlar için önemli olan, ilgi alanları üzerinde çalışabilmek. Geekler bu alanlarda kendi başlarına çalışmaktan da iş bölümü yapmaktan da keyif alıyorlar. Onlar için önemli olan çalışmaların devam edebilmesi.

Ayrıca toplumun boş vakitleri de arttı. Bu durum, oyun oynamak, kitap okumak, film izlemek, hobilerle ilgilenmek gibi kültürel etkinliklere daha fazla zaman açtı. Bu durum, elbette sportif faaliyetlere de zaman açıyor. Dolayısyla, boş vakitlerin artmasının geeklerin ortaya çıkması için yeterli olmadığını söylemek zorundayız. Diğer yandan, geek faaliyetlerinin pek çoğu böylece destekleniyor ve İnternet’te geçirilen zamanın da artması, geek topluluklarını besliyor.

Geeklere ilişkin stereotipik temsil, erkek bir karakteri ortaya koyuyor. Ve geek topluluklarının -özellikle programcıların- genellikle yalnızca erkeklerden oluştuğunu görebilirsiniz. Ancak bayanlar arasından da geeklerin çıktığı kesindir. J.K. Rowling tarafından yazılan Harry Potter ile Susanna Clarke tarafından yazılan Jonathan Strange ve Mr. Norell, kadınların geek kültürüne yaptıkları katkının taze örnekleridir.

LARP topluluklarının pek çok katılımcısı kadındır ve Game Grrls, kadınların da video oyunlarından hoşlandığını kanıtlamıştır. Cosplay (kostümlü oyun) ve fan-fiction gibi geek fenomenlerine baktığımızda erkeklerden çok kadın katılımcılarının olduğunu görebiliriz.

YARATICILIK ve DEĞİŞİM
Geekler inanılmaz ölçüde yaratıcıdır. Geek kültürünü yalnızca tüketmekle yetinmez, ona katkıda bulunmaktan da hoşlanırlar. Bundan özel olarak keyif alırlar. Geekler çizgi roman okumakla kalmaz, kendi çizimlerini de yaparlar. Yalnızca oyun oynamaz, oyun içeriği de üretirler. Machinima yapımları hazırlar, fan-fiction ve blog yazıları yazarlar vs. Fantazya âlemleri ve alternatif tarih çalışmaları geekler arasında oldukça popülerdir çünkü bu hayali alemler (ya da alt-yaratımlar) açık uçlu olmaları sayesinde kültüre bireysel yahut kolektif katkıda bulundukları süreçte onlara bolca malzeme sağlar.

Geek kültürünün merkezi konum edindiği bir topluluk vardır. Bu da elbette oyun tasarımcıları topluluğudur. Bunun bir sonucu olarak, oyun tasarımcıları topluluğunun estetik anlayışı ve dünya algısı, geeklerin düşüncelerini ve değerlerini yansıtır.

Bu değerler sistemi, bu oyunlar sayesinde toplumun diğer kesimlerine de geçer ve toplumun kültürü geek kültürüyle yakınlaşacak şekilde dönüşüm geçirir.

Geekler oyun kültürünü bu ölçüde etkilememiş olsaydı video oyunları puzzlelardan, kumardan, spor ve yarış oyunları ile satranç ve monopoly gibi masaüstü oyunlarından ibaret kalabilirdi. Macera yahut rol yapma oyunları ortaya çıkmayabilir, oyun anlatıları hiper metinlerle sınırlanabilirdi. Geeklerin etkisi sayesinde bugünün oyunları farklı kurgulara, farklı anlatılara ve farklı evrenlere ev sahipliği yapıyor.

Brad King ve John Borland da geek kültürü olmadan büyüyen bir oyun pazarı büyük oranda spor oyunlarından oluşur ve para, ün gibi yuppie değerlerini yansıtırdı diye iddia ediyor. Ancak batı dünyası spor oyunlarını asla spor olarak kabul etmezdi çünkü bu oyunlar beden gelişimine katkıda bulunmuyor. Olsa olsa satrançla karşılaştırılabilirlerdi ama satrancın bile bedene dayanan bir yanı var. Diğer bir deyişle, Brad King ve John Borland, böyle bir durumda tüm oyunların yalnızca ana akıma hitap edeceğini düşünüyor.

Ancak meseleye karşı açıdan bakmak da doğru olabilir. Daha önce de söylediğimiz gibi, geek kültürü, normları değiştirerek ana akım kültürü dönüştürüyor. Bundan kısa zaman öncesine değin geek olmayan hiç kimse oyuncu karakteri (player character), tecrübe puanı, seviye kazanma ve sağlık puanı (hit point) gibi kavramlardan haberdar değildi. Ama şimdilerde bunlar pek çok insanın bilgisi dâhilinde. Geek kültürü ana akım kültürü dönüştürüyor ve bu daha sadece başlangıç.

SONUÇ
Geek kültürü kaynağını bilgi toplumundan alıyor; İnternet’in yanı sıra rol yapma oyunları, LARP, kart ve video oyunları bünyesinde mevzileniyor. Geekler hayali dünyaları keşfetmekten hoşlanıyorlar. Buna bağlı olarak, kendi oyun dünyalarını yaratıyor ve oyun estetiği ile kültürüne önemli katkılarda bulunuyorlar.

Ancak bunun da ötesinde, geek kültürü yalnızca oyun kültürünü değil, kısa zaman öncesine değin sadece geeklerin taşıdığı bazı değerler aracılığıyla genel kültürü ve ideolojileri de etkiliyor. Sonuç olarak geeklerin, hippielerin ve yuppielerin değerlerini reddederek, kişisel ilgi alanlarına ve dışa dönük ifade biçimlerinden ziyade içe dönük faaliyetlere odaklanılmasını talep eden üçüncü karşıt-kültür olduğunu söyleyebiliriz.

GEEK KÜLTÜRÜ: ÜÇÜNCÜ KARŞIT-KÜLTÜR
Araştırmacı: Lars Konzack
Aalborg University Niels Jernes Vej 14
Aalborg Ø, DK-9220 Denmark

Çeviren: Aydın Can Gür
İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi Y. Lisans Öğrencisi

“Geek Nedir?” için 7.145 yanıt

 1. ????????? ???? ????????????? ???????? ????? ????? ????????? ?????????? ??????????? ??????? ????-????? ??????????????????? ??????, ????? ???. ???????, ??????????????? ? ???????? ???????????, ??????????, ????????????, ???????????? ??????, ???, ?????????? ??????, ???????? ??????????? ? ??? ?????.
  ?????/????????????? ??????? ???? ???? ?????????????? ????????? ????? ???????, ??????? ????????????? ?? ????? ? ???????? ??? ?? ??????? ? ? ???? ? ?? ?? ????? ???????? ??????????? ????.
  ????? ???????????????? ????????? ?????????? ????????? ?????? ? ?????? ????, ??????? ?????????? ??????, ?????? ? ???? ???????????, ??????? ?????? ? ????????? ????????, ??????????????????? ?????? ? ??????. ?????????????? ????? ????? ??????????? ???? ???????????? ? ??? ?????? ???? ? ?????????? ?????????????, ????????? ?????.
  ??????? ????????????? ?????????? ?????????????? ????????? ?? ???????????, ???????? ??????? ? ????????????, ? ??? ??????????? ???????? ??????????? ?????????? ???????????? ???? ??????? ????????.

  ???? ????????????? ??????????? ???????? ? ???????????? ???????????????? ????? ?????
  ????? ?????????????? ? ???????? ??? ?????????????? ??? ? ??????????????? ????????.

  ??????? ??????? ?? ???? – ??????? ?????????? ????????????

 2. ?????????? ??????? ? ????? ? ????? ? ????????? ????????! ????? -20 %! https://divany-transtormery.kram-ua.com.ua/ ???????? ??????????? ?????????? ??????? – ??????? ???????????. ? ?????, ?????? ? ????? ?????????? ?????????? ??????. ???????? ?? ?. ???? ?????????! ???????? ?? ????????????? 12 ???????! ?????????? ?????? ?????? ????????? ?? ???, ??? ?????? ?????? ??? ????? ????????? +38 (096) 223-85-51 ?????????? ?? ???? ??????? ???????

 3. ? ????? ???????? ?? ?????? ??????????????? ???????? ????? ?????? ? ?????????? ????????? ?? ?????

  «Ledesire.shop» ????????? ????????? ?????? ???? ??????? ? ????????, ???????? ????????? ?????????? ? ??????? ?????, ??? ?????????? ??????? ?????? ???????????.

  ???? ??? ? ????????

 4. Amazing website, how do you find all this information?I’ve read through a few articles on your website and I love your writing style. Thanks a million, keep up the great work.
  [url]admissionessayservices.xyz[/url]

 5. man who love sex
  sleeping together without sex
  fuck getting older woman
  bbw fat tube mature
  jessy jane porn

  nude porn actresses

  fit asian fucking
  search engines amateur sex
  porn pics on net
  photo sex tweens
  glass film holder

 6. ???????????? ????????? http://pp.astrologia-profi.ru ??????? ? ???????. ???? ? ?????, ????????, ?????????? ???????? ?????, ???????? ??????????, ?????? ???????? ??????????, ????? ??????????, ?????????? ????????, ?????????? ???????, ?????????? ??????, ???????????????? ??????????, ?????????? ??????, ?????????? ????????????

 7. ???????????? ?????? ???????? ???????????? ????????? ?????? ? ??? ????? CNC-3030, CNC-4040 ? CNC-6060. ???????????? ????????? ?????? ? ??? ?????? ????? ????????????? ??? ????????? ??????, ?????????, ????????????? ??????, ??????, ?????, ??????? ???????? ? ???? ?????. ?????????? ???????????? ????????? ??????? ?????????????? ???????? ????????? ???????????? ??????????. ???????????? ????????? ?????? ? ??? ?? ?????? ? ??????? ?????? ???????????? ????????? ????????????? ?????????????? ????? ??? ??????? ?????????? ? ??????? ??????, ???????? ????, ????????? ????????? ?? ?????? ? ???????.

  ???????????? ?? ????? ?????? ???????????? ????????? ?????? ? ??? ?? ?????? ? ??????? ??????????? ??? ????????? ???????????? ???????, ????????? ?????, ????????, ???????? ????, 2D ? 3D ?????????? ????????? ???????, ????????????? ????, ???????, ????????? ???????, ??????? ? ??????????, ????????? ? ??????? ???????.

  ???????????: https://stanki-chpu.ru/cnc-stanok/cnc304060-cena/

 8. utube north carolina teen
  amachuer wife sex videos
  pissing lesbians mpeg
  pain ass fuck
  hottest nude lesbians pics

  most popular teen sites

  mom caugh masterbating video
  1 minute sex clips
  natural sex toy
  homo handjob vids
  orgone energy and sex

 9. ???????? web ??????????? Visart http://v-i-s-a-r-t.ru/ ??? ???????? WEB ??????????,???????? ??????????, ???????? ? ???????? ????????? ????????, ??-???? ( on-line) ?????

 10. ??????, ?????, ?? ?????????? ??? ? ???????? ?????, ??? ??? ???????? ???????!
  ?????????? ?????? ?????????? ?????? ?? ??????????? ????? ??????????? ? ?????????!
  ?? 250.000 ??????????? ????? ?????? ? ??? ????????? ?????????! (?????????? ????? ?? ?????)
  pyrogram.ru/2208
  https://pyrogram.ru/2208
  ??? ???????????? ????? ???????:
  ?????? ????? ??????????
  ??? ???? ????? ?? ??? ???????????
  ?? ????????????, ??? ??? ?????? ??? ?????!
  ?? ???????? ??????? ?????????
  ??????, ?????????, ?????????!
  ?????? ?? ????????? ?? ?????????!
  ? ???? ???????????, ?? ????? ?????? ???????? ??????!
  ?? ???????, ???????????? ?????? (?? ?? ?????).
  ??? ?????! ?? ?????.

 11. ? ?? ?????? ??? ????????, ?? ???????????? 50 000 ??? ? ????? – ????? , ??? ???????.
  ???????? ?????? ? 20-????????? ????? ? ??????? ?? ??????? ??? ????? ????????? ? ?????????.
  ??????? ?? ?????? ????
  ??????? ???? ??? ? ????? ? ?????, ? ???????? ?????? ? ????? ????? ?? ??? email
  http://partglo.ru/affiliate/10506657

 12. ?????????? ??? ???????, ??????? ?????????? ???? ????????, ?????????? ???????????, ????????????? ? ????????? ??????????? ???????????? ? ??????????? ??????? ?????. ????? ?????, ??? ?? ???????????? ??????????? ???????????? ????? ? ??????????, ?????????? ??? ?????? ?????? ???????. ?????? ??????????? ??????, ? ??????? ????? ????????????? ?????????? ??????????, ??????? ??????? ???????????? ?????????? ????????, ???????????? ??? ????????????. ???????, ??? ??????? ??? ???????????? ??????????? ???????????? ??????? ????? ?????????, ? ??????? ??????? ??????? ??????, ????????? ?????? ???????????, ??????? ?????? ???? ????????? ??? ?????? ?????????????? ???????. ????????????, ?????????????? ? ?????? ??????? ? ?????? ? ????? ?????????, ?? ????????? ? ????????????? ?? ?????? ?????????? ??? ?????? ???????????? ???????????????. ?????? ?????????? ??????? ????? ?????????? ???????? ? ??? ????? ????????????, ????????????? ? ??????? ???????????, ????????????? ? ????????? ?? ??? ??????? ????????

 13. ???? ????? ????? ???? ???????????? ???????? ???????? ??????? ????-????? ??????????????????? ??????, ????? ???. ???????, ??????????????? ? ???????? ???????????, ??????????, ????????????, ???????????? ??????, ???, ??????????, ???????????, ???????????? ? ?. ?.
  ????????????? ???????????? ???????????? ???? ???????, ??????? ????????????? ?? ????? ? ?????????? ??? ?? ??????? ? ? ???? ? ?? ?? ????? ??????? ???????????????? ????.
  ?????? ???????? ????????????? ?????? ???????? ?????? ? ?????? ?????????????, ??????? ?????????? ??????, ??????? ? ?????? ????????, ?????????? ?????? ? ????????? ???????, ?????????? ?????? ? ?.?. ?????????????? ????? ????? ??????????? ???? ????????? ? ? ?????? ?????? ???? ????? ?????????? ?????????????, ???????.
  ??????? ????????????? ???????? ??????? ????????????? ???????? ?? ???????????, ???????? ??????? ? ??????, ? ????? ???? ??????????? ???????? ??????????? ?????????? ?????? ????????? ????.

  ???? ????????????? ????????????? ???????? ?????????? ?????? ???????????
  ????????? ?? ???????? ??? ?????????????? ??? ? ??????????????? ????????????.

  ??????? ???? ??????? – ?????????? ???????

 14. ??????? Aida Syda – ???????, ???????, ???????? ????! https://aida77.ecwid.com/ ?????? ???????, +7 (903) 152-57-51 (WhatsApp, Viber) ?????????, ???????, ??????????, ??? ????, ????,????. VIP ??????????? ???? ?????, ???????, ???????????? ??????, ?????????? ????????. nedoobzor, 10 ???????? ?????, ???????, ???????????, top 10, ???5, ??????? ????, ???? ??? ??????, 100 ???????, ???????? ??? ???????, 100 ??????? ? ???????????, 30 ?????? ??????? ??? ???????, ?????? ?? ?????, 100 ?????????, ????? ???, 10 ??????? ??????? ? aliexpress, ?????, great show, greatshow, ???????? ? ???????????, ??????????? ??? ??????, ??????? ???????, ????? ???, ??????? ???????, ??????????, ??????, status, 30 ??????? ??? ???????, ??????? ? ?????, ?????? ??? ???????????

 15. ?????? ?????? ????????? RW15 ?? 38???. (900??.) ?????? MIFARE 1K (????????????? RFID ?????? ? ????? Mifare S50) ?? 9???. (7000??.) 8 917 715 99 60. ???????? ?????? ??? ?????? ?? ???? ????,????????? ???????? ????? ???????? ??? ?????????.

 16. ????? ??????? ?????? ??????????? ???????? ?? ????? ????? ??????, ?? ??? ? ????????????? ??????? ???? ????????????? ?????????????? ??????: ???????????? ? ??????????????. ??????? ?????????? ?????? ??.

  ??????? ?????? ?? ??????????, ??? ? ????? ?????? ???????? ????? ??????????, ??????? ?? ?????????? ? ?? ?????????????? ??????? ????. ????????? ??????? ????? ???????????? ???? ?? ????????????? ??????, ???????????? ???????? ????, ???? ? ??????????? ????????????, ??????????? ???????? ????? ?? ???????? ?????????????? ??????, ?? ??? ???????? ??????????????? ? ???????????? ?????????.
  ??????? ???? ???? ????? ?????????? ???????? ??????? ?????? ?? ???? ?? ???? ??????? ??????.
  ?????????? ????????? ?????????? ???? ????????.

  ????????? ????????????? ?????.
  ????? ???????????????? ??????? ??????????? ?????? ?????????? ?? ????? ????????? ?????? ????????????? ??????? ???????????? ??-?? ???????????, ???????, ??? ???????, ?? ?????????????????. ? ?????? ???????????? ?????????? ???????????? ????????????? ???? ?????? ?? ???????? ?????? ????? ??????, ??? ? ?????? ???? ?????? ????? ???????????.
  ?????? ??????????? ????????????? ????? ??????: ??????????????, ????????, ??????? ???????????.
  GBMG Industry ????????????? ?????????? ??? ?? ?????????????, ??? ? ?? ?????????? ????? ? ????? ?? ?????????? ????.
  ?? ??????????? ?????????? ?? ?????.

  ??????????? ????? ?????? ??????? ?????? ????????????? ??????????

 17. Garrett said Bryant’s input would weigh heavily in the decision.
  The Bills defense could be without starting lineman Kyle Williams, who hurt his left knee against the Bengals.
  “It just feels like they want to buy us off and keep us quiet,” he said, noting that he knew of only a few China Football Jerseys people in the approximately 16,000-member tribe supported accepting the check.
  Some fans were there, holding flags and signs, to greet the team on the tarmac. Quarterback Russell Wilson and coach Pete Carroll walked past and acknowledged them.
  “When I say it was encouraging to see Josh in there, just seeing him in there as a competitor, as a guy, as a teammate, because you know he wants to be there, it’s just nice to see that. But I like where Johnny’s been all week.”

 18. Dangerous neuro technology is being used to hack, control, and torture innocent people around the world. This is a factual statement. You probably, or may not believe this right now, but my hope is by the conclusion of this lecture this evening you might be more convinced.

  I want you to imagine a world where people sit behind computers with security clearances and listen to your most personal thoughts, spy on your most private moments, and actually control your mind and body.

  This is not science fiction.

  This is reality.

  https://www.youtube.com/watch?v=KWhcwVmdrR4

 19. ?????? ????????? ??????????? ? ??????????? ?????????? ? ??????? ?????? ??????????? ?????? ?????. ?????? ??????????? ? ???????????? ? ?????? ?????. ? ?????????? ??????????????? ???????? ?????????? ?????????? ???????? ???????? ?????????: ??????? ???????, ?????????? ?????????????? ? ???????????? ??????????? ???????? ? ????????? ?????????.
  ????????, ?? ??? ??? ??? ?????????? ????????? ????????, ???????? ????????, ??????, ?????? ???????????? ? ????????? ???????????? ???????. ??????? ?????? ? ???????????? ??????? ???????? ??????????? ????? ? ???????, ????? ?????????? ????????? ?? ???????? ??????????? ???????????? ? ??????????? ??????. ? ??????? ??????????? ?????????? ?????????, ?? ??? ??????????? ?????????, ? ? ???????????, ? ????? ?????? ??? ? ??????????? ??????? ???????? ??? ????????? ?????? ???????? ???????? ??????????? ??????????? ?????? ? ?????? ?????, ?? ???? ??????? ???????????? ??????? ?????? – “??????????”. ?????????? ??????????? ????????? ??????? ????????? ? ??????? ????? ? ???????? ??????????? ?????? ?????????? ??????.

 20. ????????? ?? ??????
  #??????????????? #?????? #win #?? #?????
  ?? ??????? ???????? ???? ??????? ? 8-10 ???
  ????? ???? ?? ???? ??????!
  #????? #????????????????????? #?????? #1???? #??????
  ????????! ????? ???????? ????!
  ?????? ??????? ?? ??????????? ????!
  ?????? ???????? ?? ?????

 21. Pharmaceutical companies have to make women with low libido more sexually excited. best place to buy viagra reddit Jun 13, 2018? ?· Hi Octane is still a legal in feel you like you can I buy ecstasy amphetamine galangal piperine: this is; the history of SlowDown is that used as well as in and long lasting ecstasy pills and herbal incense in.

 22. http://bitly.com/2HaETIi
  ???????????? ? ??????? ????????
  ???????? ?????????
  ???????????? ?????? ?? ???????
  ????? ?????? shapely hd in its entirety hd
  ???????????? ?????? hd ?????????? ?????? hd 720p
  ??????? ?????? hd 1080p ??????? ?????? ? hd ????????
  ?????????? ? ??????? ???????? ??????

 23. http://bitly.com/2HaETIi
  ???????? ? ??????? ????????
  ???????? ????
  ???????? ?????? ?? ???????
  ????? ?????? full hd full hd
  ??????????? ?????? hd ???????? ?????? hd 720p
  ???????? ?????? hd 1080p ????????????? ?????? ? hd ????????
  ???????? ? ??????? ???????? ??????

 24. http://bitly.com/2HaETIi
  ????????????? ? ??????? ????????
  ????????? ?????????
  ???????? ?????? ?? ???????
  ?????????? ?????? entirely hd loose-fitting hd
  ???????? ?????? hd ????????????? ?????? hd 720p
  ????????? ?????? hd 1080p ??????? ?????? ? hd ????????
  ?????????? ? ??????? ???????? ??????

 25. http://bitly.com/2HaETIi
  ????????????? ? ??????? ????????
  ???????? ????
  ???????????? ?????? ?? ???????
  ?????????? ?????? shapely hd loose-fitting hd
  ??????????? ?????? hd ????????????? ?????? hd 720p
  ???????? ?????? hd 1080p ???????? ?????? ? hd ????????
  ?????????? ? ??????? ???????? ??????

 26. ??????? ????????? ?????????? ?????????: ????? ?????? ????????

  ????????? ????????? ?????????? ????????? ? ??????????? ?????.

 27. The World?s Most Stable Cryptocurrency

  Why keep all your money in volatile cryptos such as Bitcoin and Ethereum, when you can place them in a stable blockchain asset that is secured by the fiat of all the currencies in the world?

  While investing in cryptocurrencies may have the allure of massive swings that can make you money, they can also lead to your life savings being reduced to just 10% in a matter of weeks, as seen by investors after the bubble of 2018.

  Amen$ holds its value by being backed by real-world fiat currencies, so you will never wake up to see that your savings are gone.

  http://amendollar.io – Read More

 28. My name is Greta. And I am a professional academic writer with many years of experience in writing.

  My goal is to solve problems related to writing. And I have been doing it for many years. I have been with several associations as a volunteer and have assisted in many ways.
  My love for writing has no end. It is like the air we breathe, something I cherish with all my being. I am a full-time writer who started at an early age.
  I?m happy that I`ve already sold several copies of my poems in different countries like USA, Russia and others too numerous to mention.
  I also work in a company that provides assistance to many clients from different parts of the world. Clients always come to me because I work no matter how difficult their projects are. I help them to save energy, because I feel fulfilled when people come to me for writing help.

  Ghost Writer ? Greta – Lvivuniversitesi Confederation

 29. Hello to all, for the reason that I am in fact keen of reading this web
  site’s post to be updated daily. It contains pleasant
  stuff.

 30. ???? ??????, ????? ?????? ? ???? ????? ????????. ????? ??? ?????? ????? ?????? ?????. ????? ??????? ???????? ??????????, ? ??????? ??? ??? ??????????? ?? ??? ??????. ???? ?????? ???????

  1. ??????? ???? ????? – ??? ?????????
  2. ???????? ????? – ??? ?????????
  3. ???? ????? ?????????? ? ??? ?????????
  4. ?????????? ??????? ? ????? ????? ? ??? ?????????
  5. ?? ?????????? ???????? ? ??? ?????????
  6. ?????? 5% ?? ????? ?????? ??????? ?????? ????????
  7. ?????? ?? ????????? ????? ? ????? ??? ?? ?????? ????????!!!

  ?? ??? ?????? ?? ???. ? ?????? ???????? ?????????? ?????????? ?????????, ??? ??????????? ???????? ???????? ???????? ? ???????? ???????, ??? ?? ?????? ??? ???????? ??? ? ????????? ???? ??????! ????? ?? ??????????? ?????????? ? ?????????? ??? ?? ???????? ??? ????…

  ?? ????? ????? ?????? ?????? ??????, ???????? ?????, ??????????????, ?????????????? ? ??????????, ??????????? ? ????????????? ?????????, ????????? ? ??? ???? ?????? ? ??????. ???????? ??????? ?????? ?????????, ??????? ????????, ???, ????, ?????, ????? ??????????, ?????, ?????? ?? ????????? ? ????? ????? ???? ???…

  ? ??????? ???????. ?????? ????????? ????????????????? ???????? ? YouTube, RuTube, ?????????, vimeo, ??? (1 ?????), ??? (????? ??????), ????????? ? ??????? ?? ????????????. ??? ???? ??? ???? ?? ??? ????????????? ???? ?????? ? ????? ?? ?????? ????????! ???????? ???? ?? ???????? ???? ????? ? ?????, ? ??? ?????????? ?? ???????????, ?? ???????? ????????? ? ?????????? ? ????!

  ???? ??? ?? ???, ?? ?????? ??????, ?????? ????? ????, ???? ???? ???????! ??????? ?????? ?? ????????!

  ??????? ? ??????????? videorator.ru

 31. You actually make it appear so easy along with your presentation but I to find this matter to
  be actually one thing which I feel I’d never understand.
  It sort of feels too complex and very wide for me. I am looking forward in your subsequent publish, I’ll try to get the dangle of it!

 32. hi!,I love your writing very much! percentage we be in contact
  extra approximately your post on AOL? I need an expert in this house to solve my problem.
  May be that’s you! Looking ahead to look you.

 33. Hi there, i read your blog from time to time and i own a similar one and
  i was just wondering if you get a lot of spam remarks? If so how do you stop it, any plugin or anything
  you can recommend? I get so much lately it’s driving me insane so any help is very much appreciated.

 34. My partner and I stumbled over here by a different website and thought I might as well check
  things out. I like what I see so now i am following you.
  Look forward to looking over your web page for a second time.

 35. With havin so much written content do you ever run into any issues of plagorism
  or copyright infringement? My blog has a lot of
  completely unique content I’ve either authored myself or outsourced
  but it seems a lot of it is popping it up all over the internet without my permission. Do you know any solutions to help reduce content from being ripped off?
  I’d truly appreciate it.

 36. I have seen something very similar in another thread. You can definitely find certain parts of that article useful, not everything of course, but I think it is worth looking into.
  [url]https://affordableessaywriting12.blogspot.com/2019/04/consultant-view-of-business-essay.html[/url]
  [url]https://academicwritingservices123.blogspot.com/2019/05/potential-hardship-that-young-adult.html[/url]
  [url]https://anessay123.blogspot.com/2019/05/dress-code-in-high-schools-in-united.html[/url]
  [url]https://analyticalessay123.blogspot.com/2019/04/how-can-growth-of-investments-in.html[/url]
  [url]https://allessayinenglish123.blogspot.com/2019/04/employment-law-assignment-example.html[/url]

 37. I have been exploring for a bit for any high-quality articles or blog posts in this kind of area .
  Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this site. Reading this info
  So i am happy to convey that I have a very good uncanny feeling I came upon exactly what
  I needed. I most indisputably will make certain to don?t overlook this site and provides it a look regularly.

 38. ?????? ????? – ??????? ??????????? ? ????? ????????! https://divany-transtormery.kram-ua.com.ua/ ?????? 20% ????????? +38 (096) 223-85-51 ?????????? ?? ???? ??????? ???????, ?????? ?????? ? ?????, ?????? ?????? ??????, ??? ??????, ???????????? ?????? ??????, ?????? ??? ????, ?????? ?????? ??? ?????, ???????????? ?????? ??????, ???????????? ??????, ??????? ?????? ??????, ??????? ??????, ??? ??????, ??????? ??????, ???????????? ?????? ??? ????, ????? ??? ?????, ??????? ??? ?????, ?????? ???, cozy house, ???????????? ??????, ????????? ????????????? ???????, ?????, interior, interior design, ??????????? ???????, sofas from the producer, furniture factory, unique sofa, ?????? ?????? ?? ??????????????? ??????, ????? ??? ?????, ???????, ????????-???????, ??????, ????? ??????, ??? ??????? ????? ??????? 3, kram-ua, ??????????????, ?????????, ??????? ??????, ????-??????? ??????????? ????????, ????-??????? ????????, ?????? ?????? ??????, ????????? ??????, ???????????? ??????, ????????????? ?????? ??????, ?????-??????????? ??????? 3, ???????-???????????, ???? ??????? ????? 3?1, ????????? ??????? ???????????, ??????? ????? ???????????, ???? ??????? ??????????? ? ???????, ???????? ??????? ???????????, ????????? ????, ????????, ????????????? ?????, ????????????, ???????????, ????? – ???????, ????, ?????? – ??????????, ?????? ?? ?????????????, ?????-??????? ???????????, ????? ????, ????? ?????, ??????? ?????, ?????? ?????

 39. Thank you for sharing, I always learn new things from your posts.
  [url]https://hirtesy.weebly.com/second.html[/url]
  [url]https://hysey.weebly.com/thrird.html[/url]
  [url]https://h-essay.weebly.com/third.html[/url]
  [url]https://hysey.weebly.com/second.html[/url]
  [url]https://es-his.weebly.com/first.html[/url]

 40. Geri bildirim: viagra for women
 41. Geri bildirim: viagra for sale
 42. Geri bildirim: viagra generic
 43. Geri bildirim: cialis generic name
 44. Geri bildirim: viagra online
 45. Geri bildirim: cialis generic tadalafil
 46. Superb post but I was wanting to know if you could write a dbkdkcdcbeac

 47. Geri bildirim: viagra pills
 48. Geri bildirim: viagra prices
 49. Geri bildirim: viagra sex
 50. Geri bildirim: cialis prices 10mg
 51. Geri bildirim: viagra side effects
 52. Geri bildirim: viagra vs cialis
 53. Geri bildirim: cialis prices 100mg
 54. Geri bildirim: cialis prices 20mg
 55. Geri bildirim: cialis prices 5mg
 56. Geri bildirim: cialis prices walmart
 57. Geri bildirim: generic cialis available
 58. Geri bildirim: generic cialis pricing
 59. Geri bildirim: buy cialis
 60. Geri bildirim: sildenafil
 61. Geri bildirim: buy cialis canada online
 62. Geri bildirim: sildenafil 100mg
 63. ? 2015-2016 ????? ?? ????? ???????????????? ?????? «?????? ?????????» ???? ???????????? ?????????? ? ???,
  ??? ?????? ??????? ???? ?????????? ???????? ??????? ???????????? ????????????? ????? ? ????? ???????? ???????????
  ????????????. ????? ???? ? ??????? ???? ??? ?????? ?????????????? ?????????????? ???????? ? ????? ???
  ?????????????. ? ???? ???????? ????????? ??????? ????, ?????????????? ???, ? ????? ???? ????????
  ??????????-????????? ?????????? ?? (????????? ??????, ????????? ??????? ? ??.)
  ? ????????????? ????????? ? ????? ??????? ???????? ????? ??????????? ?????????? «??????????????»
  ???????????? ??? ????????????? ????????????? ???????????. 2016 ?? ????????? ???????? ???? ???? ??????
  ??? ??????? ? ?????? ??????????? ????????????? ??????????? «Coordination des Associations et des Particuliers
  pour la Liberte de Conscience» ? ??????????? ??????????? «Human Rights Without Frontiers».
  ???? «?????????????» ???????? ????? ??????????? ??? ???????? ?????? ???????????? ?????????? ? ??????? ??????????
  ??????? ??????? ?????????? ?? ????????????? ??????? ??????????? ? ??????? 2017 ????. ?? ???????, ??? ??????? ??
  ????? ????????? ? ??????????? ? ??????????? ????????????, ? ????????, ??? ?????????? ????????????? ??? ?????
  «??????» ?????????? ????????, ??????? ????? 20 ??? ????????? ??? ????????? ??????? ???????????? ??????.
  ?? ?????? ?????????? ??????????, ??????? ??? ???????? ???????? ?? ????????????? ???????? ????? ??? ??????? ???.
  ???????? ?? ????????????? ???????? ????? ??????????? ?? ???????? ???????????? ????? ??? ?????. ????????? ?? ?????? ???????????? ????????? ????????? ???????, ?? ?????? ???????????? ????????? ??????????? ????? ???????. ? ????????? ????? ??????? ??????? ?????????? ???????? (? ????????, ?. ??????? ? ??.) ????? ?????? ????????????, ? ??????? ?? ????????? ??????????? ?????.
  ???????? ?? ????????????? ??????? ???????? ????? ??????????? ?? ??????? ????????????? ??????? ?? ????????????
  ?????? ??????? ? ???????? ?????????? ?????????? ????.

 64. Geri bildirim: sildenafil 100mg tablets
 65. Geri bildirim: buy cialis online
 66. Geri bildirim: sildenafil 20 mg
 67. Geri bildirim: sildenafil 20 mg tablet
 68. mya g porn star
  blackberry porn site
  hardcore porn lesbian
  nasty milf trailers
  porn blondes download jpg
  sexy chinese cheongsam
  sex lies greed

  damn just nice hun
  mass xxx review
  playful bondage sex
  tane stone video porn
  big jug mom fucking
  japan unlimited sex
  cockaded woodpecker recovery plan
  passionate past contestants
  mature thai sexy
  double penetration videos free
  brutal bbc gangbang destruction

 69. celebrity sexy whitening
  lea walker pornstar
  herbs black strap molasses
  black labrador puppies pics
  not just sex
  free bisexual mmf movies
  breast suck sex milk

  asian creamy pussy
  girlfriend no sex
  the steelers suck
  gratis lange porno films
  best tubes sex
  ear sex video
  lizy tricky eating pussy
  prisoners fuck mature
  black paper under trailer
  chubby pinay scandal
  the war paint

 70. david morin office hours
  erna wilson nude
  black dating site web
  ravishing chinese cutie
  msexchangesa event id 9327
  before the first ring
  jessica drake sex scene

  plump girls fucking
  indians brazil pictures
  selfsuck with cum
  histoire sexe erotique
  but not boring
  les tendances en image
  followed you na
  vest tout moi ca
  sugar pees and washes
  by Wesley J
  who have impossibilities

 71. chatzy rooms porn
  holland free sex
  serena unconcious sex
  pee girl porn
  blonde fucked gorgeous
  britney spears pictures nude
  huge dick anal fucking

  sexy lady movies
  sexy nude hoes
  teen furst lesbian sex
  pussy creampie xxxnx
  then tower two
  eso si oso
  twerking with long pussylips
  facesitting piss lesbian
  serah overbeek nude
  rvers verbotene fesselspielchen
  donnalyn bartolome pinay celeb

 72. sex world cup 2006
  adult fat vids
  priceles naked pics
  premiere relation sexuelle
  suck bananna tits video
  american classic pomade
  porn sexy movies

  pantyhose wives sex
  turns them compliant
  hs blowjob videos
  me banging wife
  ich meine prfen
  brazilian mom sucking cock
  nylon tits outdoor
  dressed the night before
  in free hd porn
  excellent mauvais film
  free massage videos

 73. Geri bildirim: sildenafil citrate
 74. Geri bildirim: sildenafil citrate 100mg
 75. Geri bildirim: sildenafil citrate 20 mg
 76. actress honeysuckle weeks
  nice ass porn sittes
  fetish f m story
  massive milf tit
  complete sex video
  teacher undressing sex
  mississippi homosexual adoption laws

  love hairy pusssy
  zane the sex chronicles
  wonder woman lesbian porn
  high fashion sexy wigs
  dogs and kajolxxxx vedios
  brooke hogan fucking boyfriend
  teen hand spanking videos
  gangbang anabolic video
  hot tranny sluts fucking
  nude christian girls video
  muscle men tony maxim

 77. Geri bildirim: sildenafil coupons
 78. latina slurps big dick
  strapon fuckers mom
  free hardcore teen sites
  classic trader online
  indian pussy movie
  pam rodriguez pornbb
  someone that you love

  women nude shower
  remeron sexual side effects
  free pix xxx
  janes guide porn
  porn star lynn pleasant
  princess cartoon sex
  photos of hot sex
  porno coiti gratis
  rolling cigars video
  trish stratus sexy
  dildo gallery video

 79. Geri bildirim: sildenafil dosage
 80. familiar with my surroundings
  malika sherawat fuking video
  tinira ng mahaba
  marry xmas sex fuck
  cross tattoo on hip

  julia miles porn
  young sex latin
  good sex vibrators
  black jack video download
  milf cream pie movie
  timberlake futuresex lovesounds deluxe
  house call sex
  best lessbo sex positions
  cp porn russian tiny
  huge its xxx
  fresh black lesbians tube

 81. Geri bildirim: sildenafil generic
 82. teenage dreams porn
  brutal gangbang porn
  winthrop ma assessors office
  french tube porn
  pornhub milf tits
  girlspics rub factal bestiality
  store money talks

  the sexiest teens
  valeria rios porn
  sex hurt less
  brasiliano lesbians foot
  elke lul is toegestaan
  serius la ak gtau
  merci pour votre retour
  son mom balcony
  tiffany preston cum
  granny eats horsecum
  jaja claro que no

 83. Geri bildirim: sildenafil side effects
 84. photos porno gratuite sexe
  stella winx club
  dvd love and sex
  desi tripura chekama bath
  free nude tube vids
  jacuzzi lesbian sex
  large pictures of neptune

  caught mom having sex
  porn tube vidoes
  black guy sunglasses
  download folder color
  office power point download
  relatity sex stories
  classic high gain amps
  same sex sexual violence
  vintage shooting glasses
  american sex dream
  weatherproof classic jacket

 85. couple pregnancy news
  lady victoria bdsm
  japanese game show
  amateur milf uniform
  micheaux nicki porn

  anal agony screaming
  hot sex monie
  foreplay for sex
  prime minsiters office
  dever and bhaibhi fuckin
  teen hiking pics
  lesbo analingus video
  better in the evening
  teen video porn
  materbating porn pictures
  pregnant handjob video

 86. tips on blowjob video
  galleries porn pay bbw
  working mom movie
  bra busting tits fucking
  coldplay video clips
  porn blow job
  drawing cartoon porn

  flurl mature videos
  hamburg sex shop
  jamaica sex guide
  sickened all at once
  did this finally
  er sucht ihn munster
  pinky xxx barefoot
  five urinals four cubical
  fake agent casting
  padre damian darina
  on his best friend

 87. sexy girls vibrator
  black lip sexy
  katie downes porn
  car hard in sex
  water bondage mpegs
  heterosexual marriage statistics
  sex treatment for hiccups

  graph in sex table
  classic car show pismo
  sex arab streaming
  yeh I agree also
  resimli ensest sex itiraflari
  it is goregous
  french jay stockings
  multiple cum torture
  nancy sweetstorm hc
  user requested anal pantyhose
  princess and her prisoner

 88. ebony movies xxx
  maria love porn
  nurse cum extraction
  painful anal pumishmenz
  carolina north sex teacher
  totally office assistants review
  brasil porn pics

  danica logan kissing
  kerla sex photo
  foto adegan sex
  night invasion sex stories
  anal sex fliker
  stories alley sex
  free older porn sites
  glam teen xxx
  big him suck time
  female clit orgasm
  bride maid movie

 89. fantasy taboo porn
  extreme daughter anal fuck
  porn star prostitute list
  japanese rape police
  xxx black cum suckers
  ass sex gallery moivie
  wap p2p porn sites

  good girl gone bad
  mixed raced porn
  manga sexy it
  lata sexo sin
  porn star jessica day
  opposite sex day
  tollywood star nude pics
  blancanieves xxx xvideos
  bollywood movie sharabi
  barbara eden movie nude
  hooker blowjob videos

 90. asian wife handjob compilation
  jill kelly porn movies
  teen sex punishment erotica
  mass xxx drink
  art erotic french sex
  black david lee
  hot sexy arab women

  el cacha suegras
  facials porn hub
  erotic pissing sex stories
  free cow sex trailers
  eddie murphy bisexual
  porn ashley anne
  experienced group fuck orgy
  sting sex style
  men who suck off
  nude sexy gangbang play
  famous sluts porn

 91. ugly old hooker anal
  caught sniffing feet hd
  japanese in the beach
  trading my wife
  trans self sucks

  teeny boper porn
  cum eater xxx
  medical experiment pics
  character disney paris sex
  inside vagina sex video
  endpoint cleanwipe download
  preview of sex world
  takako kitahara black cock
  the zone sex club
  lesbian force fuck
  naked girl boob video

 92. doctoral research assistant
  jerking nice boys
  high scool girl sex
  it s new here
  den sex scene
  seinfeld sex move
  partner sex videos

  sex in the bathroom
  and She Like It
  stories forced to suck
  un arrimon rico
  lexika der Belle u
  principal gets a suck
  chubby cute teen
  it was lotus position
  sowie auch auf Nebenstrecken
  who is homophobic
  esposa de corno brasileira

 93. porn tube bbw orgasm
  beautiful dildo movie nude
  blonde sucks humongous dick
  color climax herma
  bllack girl porn
  hidden ebony mom vids
  black ebony movie theater

  russian teen girl
  free candid nude pics
  thailand orgy video
  hardcore fisting sex
  filleting large mouth bass
  housewife xxx marathi
  anal slut tube
  executive fatties porn
  galerie photos tropical sex
  how sexy dance
  dominatrix porn free

 94. sexy teachers naked
  bmx xxx bike parts
  bbw anal cam girl
  blonde hottie sucking dick
  forced porn spider
  seduction full scene nurse
  digimon cary hentai porn

  sex store in tupelo
  senior milf videos
  dorm porn thumbs
  megan vale blowjob
  kommt mir schon
  says Ethan firmly
  that characterize it
  dewae aur bhabhi
  wasted breath I guess
  gay porn homosexual guys
  he continued to snore

 95. ? 2018 ?. ? ???????????????? ???????????, ??????????? ?? ???????? ????? ???????? ? ???????? ??????????
  ?????????? ????.
  ????? ? ?????? ???????? ??????????? ???????? ? ???????? ???????? ???????? ? ? ??? ??????? ?? ????????
  ?????????? (???????? ??????? ? ???????????????? ?????????????).
  ?? ????????? ????????? ? ????? ????? ?????????? ?? ??? ????, ?? ??????? ?? ??? ??????????? ???????, ???
  ??????? ??? ?????? ?????????.
  ??????????? ??????? ???????? ???????? ????????? ??????????? ???????????, ????????? ?? ??????????? ?????????
  ????? ? ?? ??????????? ?? ????????? ? ???????? ????????.
  ???????????? ??????????? ????????, ??????? ? ????? – ?????? ???? ?????????? ???????, ? ????? ?????????? ????
  (???????? ?????????? ?????????? ????). ??????????, ???????????? ???, ????? ????????????????? ????????.
  ?? ????? ?? ????????? ? ??????????, ?????, ??? ??? ????????? ??????????? ?????? ??????? ???? ????.
  ?????????? ? ?????????? ?????? – ??? ?????????? ? ??????????? ????? ???????????? ?????. ????????? ??
  ????????????? ????? ?????.
  ?????????? ???? ??????????? ??????? ??????? ???????? ? ???????????? ????? ???????? ? ??? ???????? –
  ????? ? ????????? ?????? ?????????? ?????? ???????. ?????? ??? ???????? ??? ??????? ?????, ??? ????? (??????)
  ?? ??????? ?????????? ? ?????????? ?? ????????????? ? ????????. ??? ??? ?????? ???????? ?? ?????? ?????? ???????,
  ?????????????? ?? ??? ????????? ?????????? ????????????. ???????, ??? ????? ?????? ????????? ????????, ??
  ???????????? ?????? ??????????, ? ?????????? ????? ???????????? ?????.
  ? ????????? ?????, ????????? ???????? ?????????? ?????????? ????, ????? ????? ??????????? ???????? ? ????????
  ? ??????? ????????? ????????? ??????, ??????? ?? ????? ?? ? ????? ?????????? ? ?? ???????? ?? ?? ?????? ???????.
  ???????? ???????!

 96. honda xxx video free
  sexy women stripteases moives
  redhaired pussy video
  atlanta glass doctor
  new bhabi swagraat chudai
  sexo vaginal
  my space surveys sex

  actress veideo xxx
  improve sex with copper
  naked sexy outfir
  glass indiana ruby
  classic marketing company
  xtube domnician teen dick
  cam catches girls peeking
  download lewis black video
  anal mpegs free
  kinky sex free porn
  classic diner menus

 97. sex submission tyla wynn
  charlize theron naked video
  sexy blone getting anal
  future virtual sex
  free teen date sites
  day free porn video
  indian andhra man fucking

  rough cry black teen
  porn star cinnaman
  young sex stories pics
  film sex shakeela
  barely teens naked sex
  telling sexual story
  alice interracial porn star
  xnxx mom son fore
  power rocket site xxx
  us shemale free pics
  vanessa teenyboppers club porn

 98. pawg thong chubby creampie
  demo gratis de sexo
  film only sex
  exercising sex organs
  sunny leone manstrubration
  army movie list
  classic mopar auto electrics

  sex meet debit card
  og videos xxx
  free bride sex films
  fucking porn samples
  download porn vedio
  deauxma squirt video
  top ten sexest men
  brutal hentai sex tubes
  professionalporn star gril 80s
  latin video codes
  porntube renata dancewicz

 99. Geri bildirim: 5mg cialis
 100. Geri bildirim: buy viagra
 101. Geri bildirim: buy viagra online
 102. Geri bildirim: canadian viagra
 103. Geri bildirim: buying cialis online
 104. sunny leone hard fucking
  garil sexy vedios punjbai
  a sight to see
  amateur mormon jizzed extreme
  tiene hombro de tenista
  vroeg de agent
  read a book
  kesian lah sikit

  wnder woman sex
  my cool sex
  the bassy group companies
  legal underage por
  rakel rodrigues anal
  handjob long dick
  momoka nisina big boob
  compilation anal face camera
  domestic discipline sex stories

 105. Geri bildirim: cheap viagra
 106. Geri bildirim: canadian cialis
 107. Geri bildirim: cialis vs viagra
 108. Geri bildirim: canadian pharmacy cialis
 109. Geri bildirim: cost of viagra
 110. Geri bildirim: cheap cialis
 111. My name is Everly Hamer. And I am a professional Content writer with many years of experience in writing.

  My main focus is to solve problems related to writing. And I have been doing it for many years. I have been with several associations as a volunteer and have assisted people in many ways.
  My love for writing has no end. It is like the air we breathe, something I cherish with all my being. I am a full-time writer who started at an early age.
  I?m happy that I`ve already sold several copies of my poems in different countries like France and others too numerous to mention.
  I also work in a company that provides assistance to many students from different parts of the world. People always come to me because I work no matter how complex their projects are. I help them to save time, because I feel fulfilled when people come to me for professional help.

  Academic Writer ? Everly – //nametheschool.com/]Nametheschool Band

 112. Geri bildirim: female viagra
 113. Geri bildirim: cheap cialis generic
 114. Geri bildirim: female viagra pills
 115. Geri bildirim: cheap generic cialis
 116. sex therapist occupational outlook
  wierd bizarre porn
  inuendo for sex
  hot foursome lesbians fucking
  tiger and unicorn porn
  kt so masturbation
  cock free naked
  british punk chick

  slut day bailey jay
  videos del momento
  sexy leg and heel
  sexually excited girls
  thunderbird bass ebony
  big tit porn galleries
  fetish free pic xx
  amature sex porn video
  yugo porn girl
  leather free porn
  secret to longer sex

 117. kacey porn movie
  sex black free thumbs
  breast sex sukers
  home housewive porn videos
  jill shoelen nude pics
  female asiian foot fetish
  her sexy crushing thighs
  large cock mature video

  indian sharing sex
  jamaican squirting girls
  latex fetish gear boston
  teenage cum facial movies
  indiana jones porno
  the black tulip dvd
  black hrdcore porn
  embedded video porn
  download no smoking cow
  black bitches fucking white
  entertainment sexy movies download

 118. Geri bildirim: generic viagra
 119. Geri bildirim: cialis
 120. Geri bildirim: generic viagra 100mg
 121. Geri bildirim: cialis 20 mg
 122. Geri bildirim: generic viagra available
 123. Geri bildirim: cialis 20mg
 124. Geri bildirim: generic viagra prices
 125. Geri bildirim: cialis 5mg
 126. Geri bildirim: herbal viagra
 127. gushing toy fucked pussy
  janine lindemulder heather hunter
  bed post deep inside
  unicamente para caballeros ok

  great girl sex
  giant fucking boob
  30 rock porn free
  lasse brauns french love
  blackmailing for porn
  kingman az locals
  sex date oudere vrouw
  loveeeeeeeeeeeee uuuuuuuu allllllllllllll
  toss and turn
  awishaha i like it

 128. Geri bildirim: cialis black
 129. hobby shop middlesex
  free shemale pics
  cd dvd faithgirlz holder
  oldest men mateure sex
  busty porn star fucked
  amatuer anal sex clips
  barn sussex nj
  3gp porn download

  escort nc sexy
  tanya roberts sex
  cuckold dick suck
  fat ass ricans
  hot girls porn
  thrusting works for you
  free video pupblic humiliation
  hentai horny naked porn
  interracial wife tube sex
  mom hand job movies

 130. Geri bildirim: levitra vs viagra
 131. Geri bildirim: cialis canada
 132. Geri bildirim: marley generic viagra
 133. Geri bildirim: cialis cost
 134. Geri bildirim: natural viagra
 135. Geri bildirim: cialis daily
 136. Now and again I???ll think oh bugger, you know, I???m too tired or? .? .? .? you???re just not in the mood or anything, but I would never hurt his feelings by saying that, never? .? .? .?  So what happens in those times?] Oh, you just sort of play along, I mean if you know what you???re doing you can manage that alright, yeah, but then you do have a guilt feeling a wee bit afterwards yourself but you think oh well, as long as he’s happy and satisfied well, it doesn???t hurt me if I miss out this time, no problem, it will be alright next time. generic viagra You may also use chambers to help you out So how can you make form seem like a erectile, every skin remedy?

 137. Geri bildirim: online pharmacy viagra
 138. pornstar experience london
  sexy girl porn pics
  bondage in quicksand pictures
  hooker sex vidios
  group homes in tallahassee
  pechos pussy sexy y
  small nude videos
  free online sex streaming

  it was AMAZING
  homo sex male
  luma bolina punhetinha
  cartoon sex violent
  learning oral sex
  desi rape movies india
  cojiendo con esmeralda
  farrah mills porn pics
  kostenlose bilder porn
  couple abduct girl
  son sex mummy

 139. Geri bildirim: cialis for sale
 140. to anal swi
  shemale cum trailer
  japanese porn picutre galleries
  male sexual dysfunction
  babcie sex stare
  randy sandy porn
  sex ed info
  adrianna davis anal

  tied oiled fisted
  sucking little girls
  ride black dick interracial
  long play sex videos
  art of robert sexton
  italiano gay porno sessoYouporn
  david beckahm naked
  hot magazine sex
  causes of transsexualism
  nice creamy pussy
  determine sex of iguana

 141. Geri bildirim: online viagra
 142. free wii porn pics
  ice sex models
  david hernadez nude
  kiki kannibal naked pictures
  sex advice clit
  ilarion sex shop

  jasmine mai porn
  xxxhorror novos videos
  private voyeur pics
  free pferdsex tube porn
  video rodados de peru
  big boobs handjobs pov
  people entered the elevator
  free video pussy clips
  sucking her fake dick
  nudist beach pee
  college boy physicals jacob

 143. Geri bildirim: cialis from canada
 144. uploaded young sex
  angelina jolie sexy pics
  free black no download
  yesica del unitec
  free amatuers porn movie
  sexy thai holiday
  amateur xxx cam
  usapl arnold classic results

  chunky gallery picture xxx
  me and preggo mrs
  black bred gangbang
  sexy japanses girls
  tube porn style
  asian hand job porn
  home porn blowjob
  bluff latino movie
  ivory coast sex sites
  classic car paint jobs
  movie lesbian sex

 145. stream hot stripper porn
  stern satellite sucks
  nasty fetish cum eating
  dexter mom xxx
  usapl arnold classic results
  public japanese sex
  large subcarinal mass
  busty shower big tits

  cock pussy sucker young
  amateur asian is deep
  sex guide honduras
  busty brunettes pics
  milf gots ass
  solara star porn star
  free sex womens
  teen girls sucking
  porn without credit card
  zhang ziyi sexy pics
  anal office videos

 146. footjob del bueno
  free male anal sex
  teen spitroast porn
  bridge to terabithia porn
  curly redhead sex
  kl penn nude pics
  high class women xxx
  karen cary sex

  voyeur cleavage pics
  katsumi loves creampie
  jordan porn pics
  long sexy videos
  black adult dvd reviews
  teen pussy sex video
  red tube hot indian
  indian sex cults
  davidoff cigarettes magnum
  american pie sex sene
  panaria classic noce

 147. Geri bildirim: pfizer generic viagra
 148. Geri bildirim: cialis generic
 149. Geri bildirim: real viagra
 150. Geri bildirim: cialis generic canada
 151. Geri bildirim: viagra
 152. gallery mature movie slut
  teen latina video
  naked form inside
  pirate bay porn sharing
  leg photo sexy wife
  papy porn videos
  free sipmsons porn vids
  inflatable sex doll video

  hot Fucking MILFY
  younf america porn
  bondage whipping b movie
  japanese threesome pussyplay
  dancehall sex dance
  it a little
  sticky cum swallpw
  madison scott squirt
  bat broken queen quake
  asaker medical associates
  tuch sex in bos

 153. sailor moon sex costume
  hardcore vomit porn
  blackeyed peas new video
  magic sex cartoons
  having sex during menstruation
  edmonton casual sex
  rape nurse lesbian
  teen nude naturist pics

  couple rape lesbian teen
  brazil worship milf
  intimate sex scene
  woman of sex
  clothed teen sex
  fantasy fuck lupe
  macromastia titty fuck
  blonde aussie teen
  threesome face fart
  gyno assgape fisting
  mom son se3x tube

 154. Geri bildirim: viagra 100mg
 155. Geri bildirim: cialis on line
 156. Use electrical appliances as before
  AND PAY IN 2 TIMES LESS!
  http://bit.ly/2EbTVvc «Electricity saving box» ? substantial savings!
  Reduces the current consumption of electrical appliances, due to this, the meter is ?spinning? less and, as a result, monthly electricity bills are reduced!
  With the ENERGY ECONOMY ELECTRICITY SAVING BOX you will be able to pay for the light by 30-50% * less depending on what kind of electrical appliances you use.

 157. Geri bildirim: viagra alternative
 158. Geri bildirim: cialis online
 159. Geri bildirim: viagra cost
 160. Geri bildirim: cialis online pharmacy
 161. Geri bildirim: viagra for men
 162. Geri bildirim: cialis pills
 163. Geri bildirim: cialis price
 164. ebony ayes napali video
  best porn reveiws
  kentucky porn teacher
  free sex penetration
  sock fetish porn videos
  foot fucking vids

  sex your wife
  sex anatomy picure
  my fisrt sex
  nude photos angie dickinson
  black design site web
  2004 black magic autococker
  mature redhead vids free
  pitcairn sex absue case

 165. Geri bildirim: cialis vs levitra
 166. classic seamed underwire bra
  dirty fetish girl sock
  canadian fetish footwear sites
  hardcore latina schoolgirl
  classic elite miracle sweater
  nokia 6500 classic reviews

  big or small
  sex out side
  titty streaming porn
  mature home pussy tube
  sex work caught pasadena
  sex video tubes
  nude massage men
  fetish titty suction

 167. Geri bildirim: viagra in action
 168. Geri bildirim: cost of cialis
 169. Geri bildirim: viagra on line
 170. Geri bildirim: generic cialis
 171. hunks having sex video
  lolita bbs taboo pics
  diry sex text message
  exztreme rough mature sex
  segmat sexy vip
  braces girl porn
  thirteen lesbian video
  homemade pussy sex toy

  sex white men
  arizona porn pike
  pittsburgh casual sex
  indian streaming porn
  hard core porno
  classic mountain bikes
  mature orgy pictures
  arabic classes in kuwait
  android mp4 porn
  extreme bondage whipping tubes
  blood plus anime sex

 172. hentia porn forced
  taylor racy cartoon porn
  fotos venezolana caracas
  amateur blowjobs interracial milfs
  home vedio porn
  kinky sex club cast
  ebony boobs movie
  giant dick masturbation

  vintage free porn clip
  bride hair pics
  sucker born every day
  online sex story databases
  african porn zimbabwe
  sex grosse bite
  porn tube nl
  saab 900 classic shape
  barnyard sex videos
  white sex stories
  bdsm fucking machine

 173. forced fisting videos
  tawny roberts anal mpegs
  trina ass naked
  eden redhead bbw movies
  nig ass naked wome
  text sex library
  joyce minez bold movie
  teenage hichiking sluts porn

  strapon fucking domina bitches
  pornstar search engine
  hard sex tuber
  not teen movie
  legal sex tour
  big bra sexy woman
  girls embarrassed sex videos
  teen porn screamers
  psychedelic sexfunk live
  high heel fetish xxx
  naked skinny porn video

 174. Geri bildirim: generic cialis canada
 175. Geri bildirim: viagra online pharmacy
 176. Geri bildirim: generic cialis online
 177. Geri bildirim: viagra pill
 178. she calls hidden cam
  young girl moaning
  blacks fucking asian video
  porn star pictures
  julliette lewis sex tape
  sex key sites
  not another teen moviesoundtrack
  lancaster ca gf

  sexy string tanga
  kinky sex noises
  fat booty xxx
  elli the reluctant pornstar
  brutal trampling stomping videos
  sex positions streaming video

 179. Geri bildirim: generic cialis tadalafil
 180. Geri bildirim: generic for cialis
 181. Geri bildirim: viagra price
 182. Geri bildirim: natural cialis
 183. pirates xxx scenes
  red lake fall classic
  traditional latin mass attire
  sexy girl wrestle
  counselling courses in sussex
  don milligan sex life
  arabic ringtone free download
  lezbeains having sex

  roleplay sex meaning
  have a frolic
  borther sister forced taboo
  porno manga com
  kinkycatjocam show mfc
  hoes exposed in pittsburgh
  heidi und peter
  womens black dickies
  gangbang brunette teen
  romantic porn clip

 184. Geri bildirim: no prescription cialis
 185. john kitna golf classic
  big black asses jiggling
  codonics medical printer video
  new britain sex assoult

  video sex toy
  gigi porn star
  plastic cigar tube
  free bachlorette porn movies
  office assistant missing prompt
  naked asian teens trailers
  disner toon porn
  home office glass desk
  free xxx facial movies
  teen farm sex video
  fat sexy cunts

 186. dirty fetish webcam live
  extreme brutal sex movies
  rei ayanami porn
  club sex tijuana
  mature sex stockings
  mature penis massage
  gilmore girls group pictures

  too much about it
  group sex nmcf
  sex pregnant bondage
  basketball and pussy eaten
  mature 50 porn
  lsg sexy nude
  www bagla das sex
  choking fingering masturbating
  russian pile driving sex

 187. free hot sex at
  pornstar lea martini
  black bison cocktail
  sex japanese movie
  paris hiton porn videos
  porn star boook
  sexy latinas pussy
  free naked latina video

  saggy tits tube
  black mature movie sex
  ashlyn gere basic instinct
  hinhsex com vn
  noveller om sex
  videos de reggaeton latino
  homosexuals in australia
  heather thomas sexy photos
  find sex partener ontario
  parody mya diamond
  arizona sex spa

 188. journey arrow classic holland
  highlighted hair gay
  ass spy sex
  female with leash
  hardcore anal vids free
  sexson brewers jersey
  australian porn danger dave
  sissy maid kelly videos

  kerala aunty mms scandals
  aishwarya pic rai sex
  cruel bbw chest sitting
  jordanian women sex
  young nude lesbian pictures
  girlfriend public exhibitionist
  pregnant video samples
  girls paraded naked videos
  porn actress brittney madison
  maia campbell porn twin
  caged sex girl

 189. free man having sex
  shemale pregnant pics
  india sex only
  cock monster orgy
  doctor pc free download
  nude porn picture tumbnails

  bruna requielly lesbian
  japan porn review
  amateur porn sex
  indian sexy full vidio
  squirt in class cam
  pendeja boli rico ojete
  mixed wrestling ballbusting oil
  mistress megan vale licking
  pierced pov titjob
  japan doctor voyeur
  bangla village xnxx com

 190. strap on lesbeain porn
  hardcore phone sex datelines
  alchemist fullmetal sexy too
  japaneese sex trade
  guy fucks friends sister
  adult only porn share

  adult black free video
  como te contacto
  masuimi max porn video
  zena animal tube
  white stockings mmmmmmm hot
  cytherea flight risk
  cute and gorgeious pakistani
  you were with me
  bbw facesitting slave girl
  amatur bi fisting compilation
  assfucking with blonde

 191. why does biology suck
  essential shaving oil
  teen poem sites
  couples having sex free
  avid4 shaving system
  mom and xnxvideo
  heather grahm sex sceme
  clips tube fetish femdom

  vintage tear drop trailers
  aplodad fast tame xxx
  medical assistant review
  sexy shoulder for woman
  korean girl nude pictures
  black photo world xxx
  elaine hendrix nude pics
  jessica alba nude porn
  sexual trauma cultural influences
  nude women sex masturbating
  gerald butler nude pics

 192. free lesbian porn orgasm
  julie strain free porn
  sex in the offic
  naked twins pics
  so it can happen
  muscular biker coating tinder
  free toon porn comixs
  arabic transparent font download

  telgu busty auntys
  teeenagers nude video
  bi teen sex video
  mature brit creampied
  dad dauther creampie
  christina barrington porn
  nice money shot
  free i love porn
  twins on webcam
  ultimate anal compilation
  janine porn star mother

 193. nude female ass pictures
  hot latina shemale ass
  sexy granny cunts
  who the hell cares
  fetish japanese pussy
  vids of lesbo sex
  japanese girls and sex
  sexo con chicas

  british anal cum
  woodstock sex photos
  spying on asian upskirt
  indian fussy hair
  baby birth normal dlivre
  free naked latina pics
  totally nude job
  cfnm milking pump
  skinny spandex anal
  facialized stunner sucks
  global engraving medical jewelry

 194. ass fetish fucking
  mastasia lactating sex video
  naughty teen sex tube
  homemade amature blowjob video
  sex guide movies
  big tit sex asian
  teen reheads having sex
  classic busty movies

  old moms sex education
  twinks electric chair fetish
  t6he best porn
  vintage crown glass dish
  in bus masturbation
  hot naked granny movies
  high heel video galleries
  dirty debutantes brianna
  tv anchor tollywood rashmi
  fat man fuck filipina
  sexy hot indian teacher

 195. Hi, I do think this is a great website. I stumbledupon it ;) I will revisit yet again since I book
  marked it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and
  continue to guide others.

 196. male strip search porn
  duro muy sexo
  molly of classic radio
  small penis cock suck
  gallery sample xxx
  fantasy mansion porn
  danika and sophie moone
  double back sex

  black on black dvd
  brandy sex video
  the asset group inc
  polish classic artist
  butt plug sex
  interracial latina sex
  assfucked 008 ebony
  free celeb porn download
  shappi khorsandi pictures nude
  rugby sex palours
  guy sex dolls

 197. free nude birth pictures
  index mpeg porn star
  kinky porn tube videos
  free pregnant porn tube
  fetish oral pussy
  vintage club seventeen pregnant
  gianna michaels j mac
  orgasmos you porn

  strip club hot strippers
  golden hardcore shower xxx
  hot sexy nipples
  orchids teen pics
  avis group w
  hitchhiker movies sex
  fat fucking stories
  mom fucking son website
  gigantic tit porn
  sexully transmitted desease
  stunning serena nude video

 198. I have been surfing online more than three hours today, yet I never discovered any attention-grabbing article like yours.
  It?s lovely worth sufficient for me. In my view, if all site owners and bloggers made just right content
  as you did, the internet will likely be much more
  helpful than ever before.

 199. Howdy, i read your blog occasionally and i own a
  similar one and i was just curious if you get a lot of spam remarks?
  If so how do you protect against it, any plugin or anything you can recommend?
  I get so much lately it’s driving me crazy so any support is very
  much appreciated.

 200. Incredible! This blog looks exactly like my old one!
  It’s on a completely different topic but it has pretty much the same page layout and design. Excellent choice of
  colors!

 201. It is perfect time to make some plans for the future and
  it is time to be happy. I have read this post and if I could I want to suggest you few interesting things or
  advice. Maybe you could write next articles referring to this
  article. I desire to read more things about it!